• thumb1
  • thumb2
  • thumb3

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Streef Reizen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Streef Reizen gecreëerde site. Streef Reizen wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijst. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Streef Reizen geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Streef Reizen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Streef Reizen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Streef Reizen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Streef Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Streef Reizen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.


Privacy verklaring

Streef Reizen respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van Streef Reizen. Door Streef Reizen verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Streef Reizen, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Door u verstrekte informatie zal met de uiterste zorg worden behandeld.

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Streef Reizen gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Streef Reizen zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor uw volledige naam, e-mail adres en adresgegeevens via ons contacformulier in waarbij u aangeeft uitgeschreven te willen worden.

Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over deze site, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via ons contacformulier.

Streef Reizen
Van Diemenstraat 14
4104 AE Culemborg
T +31 (0)345 - 51 51 41
F +31 (0)345 - 51 51 44
KvK 11016894